Esen Plastik Esen Plastik


Vizyon Misyon
Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

“Temelden Çatıya ESEN” markasını yaymak.

Misyonumuz

• Plastik Boru Sektöründe;

    Ürün Çeşitliliği, Kalitesi, Performansı, Verimliliği, Ulaşılabilirliği, Geri Bildirimi Yüksek ve Kullanım Alanı Geniş Bir Ürün Grubunu Tüketime Sunmak ve Devamlılığını Sağlamak,

• Teknolojik Gelişmeleri En Hızlı Şekilde Alarak Sisteme Dahil Etmek ve Bu Yolda Personel Eğitimini Öncü Kılmak,  

• Plastik Sektöründe, Pazar Payımızı Yurt içi ve Yurt Dışında Arttırarak Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunmak,

• Çalışanlarımızla, Tüm Çalışmalarımızda Önce Müşteri Memnuniyetini sağlamak,

• Doğal Kaynaklarımızı Tasarruflu Kullanarak Çevreye Verilen Zararı En Az Düzeye İndirmek,

• Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve ilgili tarafları ürünlerimiz ve çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirerek, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmek.


Değerlerimiz


SOSYAL SORUMLULUK

• İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmek,

KALİTE

• Üründe ve hizmette kalite bilincini yerleştirmek, her alanda önce kaliteyi hedef almak,

PAYLAŞIM

• Yaratılan değerlerin yönetim, çalışanlar ve iş ortaklarımız dahilinde hakkaniyet ilkesine uygun dağılımını sağlamak,

VERİMLİLİK

• Şirket kaynaklarını optimum düzeyde kullanarak, maksimum verimliliği sağlamak ve kaynak yönetimini etkin kılmak,

YENİLEŞİM (İnovasyon)• Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yenilikleri alarak, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmak. (KAİZEN)

 

Plastik Boru
Bayi Ara

Esen Plastik
E-Bülten
İsim:
E-Mail:
  Kaydol 
Esen Plastik
Esen Plastik
Bayi Giriş
Bilgi Toplum Hizmetleri Programing & Design by Smartnet / her hakkı saklıdır © 2019 Esenplastik